SZKOLENIA I USŁUGI BHP
KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE BHP, OCHRONY P.POŻ. I ADR

Outsourcing

W języku biznesu słowo to oznacza wychodzenie na zewnątrz z problemami firmy - konkretnie zlecanie niektórych prac zewnętrznym wykonawcom. Outsourcing oznacza więc przekazanie funkcji wykonywanych przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej niezwiązanej bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizującego się w konkretnie określonej dziedzinie np. BHP
Nasza firma daje możliwość Państwu stałej opieki nad waszą firmą, zapewniając tym samym poczucie bezpieczeństwa i pewności za terminowość przeprowadzanych szkoleń jak i prowadzonej dokumentacji BHP i P.POŻ.

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług w zakresie bhp otrzymują Państwo kompleksową usługę w skład, której wchodzą:


* Ocena ryzyka zawodowego.
* Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej.

* Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp.

* Postępowanie i sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
* Opracowanie instrukcji, bhp ogólnych, prac szczególnie niebezpiecznych, procesów technologicznych, maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa pożarowego, dobrej praktyki higienicznej.

* Ustalanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i prac szczególnie niebezpiecznych.
* Oraz pozostałe zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

* Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (PIP, PIS).

* Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów.

* Opracowywanie analiz stanu bhp.

ZAMÓW SZYBKIE
SZKOLENIE BHP
DLA SWOJEJ FIRMY

tel. 503 705 693
 lub 604 169 451
e-mail: maciek@bhp-koszalin.pl
biuro@bhp-koszalin.pl