SZKOLENIA I USŁUGI BHP
KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE BHP, OCHRONY P.POŻ. I ADR
Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty przeszkolenia pracowników na platformie e-learningowej naszej firmy. Oferta skierowana jest zarówno dla pracowników administracyjno biurowych jak i pracodawców i osób sprawujących funkcje kierownicze.

E-learning BHP jest to forma zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYBORU TEJ FORMY KSZTAŁCENIA:

- czas szkolenia (nauka i egzamin) odbywa się w czasie dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego uczestnika bez oderwania od pracy,

- kursant nie ma obowiązku zaliczenia szkolenia przy pierwszym logowaniu do systemu, możliwe jest wielokrotne logowanie,

- nowoczesna forma nauki trafia bardziej do odbiorcy niż standardowe szkolenie,

- tempo przyswajania wiedzy zależy do indywidualnych możliwośći każdej osoby,

- dowolna liczba uczestników szkolenia w jednym czasie,

- zmniejszone koszty szkolenia.


!! W KAŻDYM MOMENCIE SZKOLENIA PRACOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI Z SZKOLENIOWCEM: TELEFON, MAIL, SKYPA !!

JAK SKORZYSTAĆ
1. Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo w celu wyceny szkolenia.
2. Zamów szkolenie wypełniając formularz zgłoszeniowy /do pobrania poniżej/ i odeślij pocztą mailowa na adres maciek@bhp-koszalin.pl
3. W mailu powrotnym otrzymają Państwo login i hasło dla każdego z pracowników przez który logujemy się na platformę. 
4. Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu kończącego dostaną Państwo zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia. 

Pobierz pliki